Rîwayetî Kerîm Hîsamî

Hesen QAZÎ nivîsand —

În 17 Hezîran 2022 - 21:09

  • Dr.Qasimlu rûy kirde Suleyman û gutî: "Kak Suleyman baştire ême leser yektir rûn bînewe. Pêm xoşe bizanim êsta bîru rat le barey minewe çone?

Sazmanî Înqîlabî u Kurdistan(129)

Pêş ewey dest be axaftin bikeyn kak Suleymanî Mu'înî gutî: "Pêm xoşe bizanim destey nwênerayetî her dûk la kên? Ewendey pêwendî be Komîtey Înqîlabî yewe heye kak Kerîm û kak Hemedemîn û min beşdarîn pêm xoşe Dr. Radmenîş nwêneranî xoyan bilê" .

Dr.Qasimlu rûy kirde Suleyman û gutî: "Kak Suleyman baştire ême leser yektir rûn bînewe. Pêm xoşe bizanim êsta bîru rat le barey minewe çone?

Kak Suleyman gutî: "Paş dîtnî kak Kerîm le ser to hîçim nîye. Bom rûn botewe ewey le ser to gutrawe hew nebû".

Dr. Radmenîş gutî: "Le layen Hîzbî Tudey Iranewe min û Dr. Qasimlu ewe lêre amadeyn."

Bernamey karî kobûnewe bem core pesend kira:

1-Helsengandin û şîkirdnewey çûnewey Suleyman  û biraderanî tir bo Iran û şêwey kar û têkoşanyan.

2-Meseley Hîzbî Dêmokratî Kurdistan û şêwey zîndûkirdnewey rêkixrawekanî ew hîzbe.

3-Bername û karî siyasî û nîzamî

4-Wîst û daxwazî nwênerayetî Komîtey Înqîlabî Hîzbî Dêmokrrat û yarmetî Hîzbî Tûdey Iran
Paş çwar roj bas û lêkolînewe û axaftin bêcgele rojname be têgrrayî deng le ser hemû meseleyek rêk kewtîn. Meseley rojname ewe bû Dr. Qasimlû deywîst ew rojname Kurdistaney ke ême le Urûpa derman dekird bibête organî Hîzbî Dêmokrratî Kurdistan. Kak Suleyman û Hemedemîn be tundî le dijî ewe bûn ke rojnameyekî le Urûpa derdeçê zimanî halî Hîzbî Dêmokrrat bê.

Ewey min le defterî bîrewerîyekanim da nûsîwmin ew biryaraney xwarewe bûn,

-Biryar dira ke Hîzbî Tudey Iran Hîzbî Dêmokrratî Kurdistan be resmî binasê, bew şertey ke Hîzbî Dêmokrratî Kurdistan le jêr rêberayetî markisîstekanî kurd dabê.

-Ew hêze çekdarey ke êsta le Kurdistanî Iran heye rabigîrê û behêztir bikrê û bo karî siyasî û rêkixraweyî têbikoşê.

-Bernamey Hîzbî Dêmokrat legel bernamey Hîzbî Tude dijayetî nebê.

-Her dû hîzb bê rawêj legel yektir le ser meseley Kurd le gel hîç hîzb û hukûmetêk pêwendî negrin.

-Karêkî wa nekrê ke Mela Mistefa bihawrûjêndirê, hewil bidrê le Barzanî wenîzîk kewîn. Bo ew mebeste kak Kerîmî Hîsamî biçête lay Mela Mistefa ke xoşî ray esparduwe biçête lay (Mela Mistefa be kak Dara Tofîq-î gutbû ke biçme lay).

-Hîzbî Tude yarmetî madî û siyasî û fennî û me'newî be Hîzbî Dêmokrrat bikat.

-Dr. Qasimlû bo 'amlandinî kadrî siyasî bigerêtewe Kurdistan.

Paş kobûnewe biryar dira ke Dr.Qasimlu û kak Hemedemîn pêkewe beyannameyek binûsin û bîhênin le kobûnewey duwayî da pesind bikrê. Deqî beyannameke be xetî kak Hemedemînî Sîracî bem coreye ke be Farsî bilawî dekemewe.

"Der ewelê mahê Fêvrîyêyê 1968 celsêyê meşweretî morekeb ez hêyetê nrmayendêgîyê hêzbê tûdêyê Iran we Komîtêyê Ênqêlabîyê hêzbê dêmokratê kordêstan teşkîl şod. Çend rûz êdamê daşt ...."

Paş ew beyannameye Dr. Radmenîş yarmetîyekî nexd û başî da be kak Suleyman û kak Hemedemîn.

Meseleyekîtir ke le kobûneweda biryarî le ser dira ewe bû ke Suleyman u Hemedemîn lew sefere da nabê legel Maoîste Iraniyekan ke hatbûne lay Mam Celal pêwendî bigrin û ya hawkaryan biken.  

Radmenîş çû bo dîdarî Mela Mistefa, Mela Mistefa be Radmenîşî gutbû ke minîş biçim bo lay. Be daxewe lew sefere da bom nekra û 26-î Fêvrîyey 1968 geramewe bo Sofya.

Be pêçewaney biryarekanî kobûnewe ke heta geraneweyan kes neyan bînê û pêwendî legel kes negrin, ke deçnewe Suleymanî kak Hemedemîn legel Maoîste Iraniyekanî ke Mam Celal le Bekreco koy kirdbûnewe û deywîst le Kurdistan şorişî prolêtêriyan pê bika, pêwendî degrê û tenanet yekêkîş be nawî 'Kuriş Laşayî' ke paşan çowe Taran û bû be Sawakî legel xoy debatewe bo Kurdistan. Bêcge lewe Mam Celalîş le layekî dîkewe hewil deda ke ewaney be ruwalet şorişgêrin û layengirî bîr û bawerrî Maoîstîn bo lay xoy rabikêşê. Pêwendî kak Hemedemîn bû be hoy ewe ke bilaw bêtewe Suleyman û Hemedemîn le rêgay Mam Celalewe legel hikûmet 
[mebestî hukûmetî Iraqe, H.Q.] pêwendyan girtwe. 

Kak Suleyman û Hemedemîn hêşta negerabûnewe bo Kurdistanî Iran û her le Suleymanî bûn, le rêgay biraderanî Mam Celalewe, nameyekî Simayîl Şerîfzadem bo hat. Nameke be cuwanî derî dexa ke Simayil be bê agadarî Suleyman û Hemedemîn  pêwendî legel Maoîstekanî Bekreco girtwe [cêgay amajeye lêre da Kerîm Hîsamî be heleçûwe çunke ew serubendî yanî berayekanî Fêvrîyey 1968 her Kuriş Laşayî lewê bûwe û le rêgay Mam Celalewe çuwe bo lay Simayîl Şerîfzade. H.Q.]

Rojî 14 / 9 / 1968 legel kak Hesenî Qizilcî çûyne Elmanî Dêmokratî, Dr. Qasimluş hat. Kobûneweyekman legel Dr. Radmenîş û Kambexş, Irecî Eskenderî pêk hêna. Bernamey karî kobûnewe birîtî bû le lêkolînewey namey kak Hemedemînî Sîracî û diyarî kirdnî rêbazî duwayî. Paş xwêndnewey namey kak Hemedemîn û Qisekanî Dr. Qasimlû ke taze le lay Hemedemîn gerabowe, hatîne ser ew bawere ke le helumercî êsta da dirêje pê danî şer û cûlanewey çekdarî qazanc nîye. Wa baştre ke hawrêyanî Kurdistanî Iran karêkî wa biken ke bitwanin le Kurdistanî Iraq xo bigirnewe û karî teşkîlatî biken. Her weha legel Mela Mistefa pêwend bigrîn û razî bikeyn ke destyan lê neda.

Le kobûnewey Rêkixrawî Rûnakbîranî Kurdî Iran [le Mûnîx  20, 21 î Septembrî 1968] çend kes le xwêndkare Kurdekanî Iranî ke hatbûne Urûpa bo ewey be şorişgêr binasrên regel taqim û destey Maoîste Iranîyekan kewtibûn û zor be meseley Kurdewe mandû nebûn. Yekêk lewane kak Mistefay Nûranî ke şorişgêrrêkî zor tox bû ...

Dirêjey heye…  

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.