Hêndêk boçûn le ser kitêbî Sazmanî Inqîlabî u Kurdistan (228)

Hesen QAZÎ nivîsand —

Şemî 29 Hezîran 2024 - 00:07

Armanixwaze Bilîmetekanî Sazmanî Înqîlabî (2)

Dr.Hashem Ahmadzadeh

Deris wergirtin le raburdûy bizûtnewey Kurd û mîrate hizrîyekanî, pêwîstî be helsengandin heye nek dijayetî bêbinema. Nakrê be hasanî pişt le xewn û armanekanî kesanêk bikey ke giyanyan leser em rêbaze danawe. Nakrê xetêkî rastûçep beser raburdûy bizûtnewey Kurdî û hendê le rêberanî fîdakaryanda bikêşî bê ewey le gutar û hemû hokarekanî kirdewe û têgeyiştnî ew serdemî ewan be başî tê bigey. Katêk dostayetî pir le mitmaney Irecî Keşkolî û Dr. Qasimlû debînî, debê bîrêk le binemakanî em bawere dûlayeneye bikeyewe. Mirov natwanêt haşa le beşêk le raburdûy xoy bikat. Mirov natwanêt lew rastîye haşa bikat ke Dr. Qasimlû û zorêk le xebatkaranî Kurd çep bûn.

Le hendêk beşî em kitêbeda awêtebûnî erkî şorişgêrane û hestgelî taybetî lemer jiyanî binemaleyî û takekesîda debête hewênî kartêkerîyekî 'atîfî û hestbizwênî zor. Katêk Kuruşî Laşayî be nihênî degerêtewe Iran û tûşî deyan çermeserî le jiyanî rojaneyda debêt û duwacar le layen rijêmewe degîrêt û zîndanî dekrêt û ew duwacar dête ser televîzyon û le boçûnekanî pêşûy xoy peşîwan debêtewe, mirov hest be têkşikanî palewanêk dekat û perêşanî, sertapay wucûdî dadegrêt û nakokî zorî nêwan îdêalî şorişgêrane û ketwarî sext û pir zehmetî jiyanî dîsanewe dêtewe ber çaw. Katêk Irecî Keşkolî şorişgêr bo wergirtinî yarmetî deçête Bexda û Kerkûk û paketî yarmetî ledest Be'sîyekan wer degrêt, mirov hest be têkşikanî nawekî wirey ew dekat û xembar debêt.

Katêk mirov gwêbîst debêt ke Irec le Kerkûk xewin be jin û minalekeyewe debînêt ke ewan wate Bilqîs û Perwîz le katî hatinyan bo Kurdistan û wîstî peywest bûnyan be Irecewe le gundekanî dewruberî Nexede gîrawin, bîr le bawkêkî şorişgêr dekatewe ke le nêwan têkoşan bo wedîhênanî xewnî şorişgêrî û becêhênanî erkî babayetî û hawserî da çende azar deçêjêt. Zorî pê naçêt em xewne we rast degerêt û Irec agadar dekrêtewe ke Bilqîs û Perwîz gîrawin. Seyr eweye her ew şewey le Kerkûk Irec em xewne debînêt, Reşîdî hawrêşî ke endamêkî Hîzbî Rencberan e, her heman xewin debînêt. Tirawmay pir le êşî şorişgêrî yexey şorişgêran ber nadat.

Katêk Irecî Keşkolî dan beweda denêt ke demêke le akamekanî hizr û xebatî deyan salaney xoy mandû bûwe û deyhewêt rû Le Ewrûpa bikatewe, mirov tûşî nahumêdî û peroşî debêtewe. Katêk ew le firokexaney Bexda çirîke benawbangekey Azerbaycan u Iran, Eşrefî Dêhqanî, leser kursî tegerdar debînêt, mirov hêmay pîrbûn û kewtinî şorişgêranî mandûnenasî cîlî pêşûy dête ber çaw û hemdîsan pejare daydegrêt.

Em kitêbe xezêneyekî bêwêneye bo nîşandanî be kirdewey ruwanîn le pirsî Kurd le sîley çawî ewanî dîkey dostewe. Em xebatkare Iranyane be nîyetî xêrewe çûne Kurdistan û bûn be hokarî komelêk gorankarî. Çilonayetî ruwanînî em kesayetîyane le kêşey nêwxoyî Kurd û xesare le qerebûnehatûwewekanî, detwanêt ezmûnî Kurdayetî û şorişekanî dewlemend bikat. Nakrêt haşa le kartêkerî em mirovane le sazbûnî Komeley Marksî Lênînî û duwatir Rencderan le Kurdistanda bikrêt. Tenanet nakrêt bas Le dûpat bûnewey heman mêjû le deyey heştay zayînî sedey pêşda nekrêt, katêk beşêk le bizûtnewey çepî Kurdî, le

Rojhelatî Kurdistanda dekewête jêr kartêkerî çalakanî çepî Iranî û leser binemay xebatî berfirawanî çepe Kurdekan Hîzbî Komonîstî Iran saz dekrêt. xwêndnewey wirdî em kitêbe komelêk pirsyar lay xwêner dewrûjênêt. Yek lew pirsyaraney bo minî xwêner ziyatir le caran zeq debêtewe, kêşey hizrî Kurd û nebûnî tîorî rênwên le xebat daye. Boçî, sereray berdewamî û amadeyî hemîşeyî bizûtnewey Kurd le sertaserî sedey Bîstemda, pêşenge Kurdekan neyantuwanîwe le tîorîze kirdinî taybetmendîyekanî bizûtnewe Kurdîyekan da hengawî pêwîst û şiyaw hel bhênnewe? Boçê ew hemuwe têkoşane berballwane qutabxaneyekî tyorîk û hizrîyan lê wedî nehatuwe?

Aya xebatkaranî Kurd kemtiryan le çêgvara û rêjî dêbre ezmûn weserêk na û kemtir lewan le kûrey xebat û şorişda qal bûnewe? Bo bizûtnewey çepî Kurdî neytuwanî tenanet le astî bizûtnewey çepî Iranîşda bêt û be komelêk boçûnî tîorîkî Kesanî wek Mes'ûd Ehmedzade, Emîr Perwîzî Pûyan, Bîjenî Cezenî û ... Kartêkerî xoy le bizavî çepî Iran û Kurdistanda nîşan bidat? Bo debê xebatkar û şorişgêrêkî wek Simaylî Şerîfzade û Hemedemînî Sîracî pêwîstîyan be çend rûnakbîrî xeyre Kurd hebêt bo ewey ziyatir şarezay binemakanî Marksîzm bin? Dersêkî serekî ke lem bîrewerîyane werdegîrêt eweye ke ger ême be başî le rûdawekanî deyey şêst têgeyiştbayn dekra ta radeyekî zor rewtî rêkxiraweyî û hizrî bizûtnewey Kurd le deyey heştay sedey pêşûda bew aqareda neroyiştiba ke royî. Her çonêk bêt ewey royî, taze royîştûwe. Pirs eweye gelo bo êsta û dahatûman waney pêwîst lew rûdaw û beserhatane werdegîrêt?

Mamosta Hesenî Qazî bem kitêbe, lapereyekî dîkey zor pir bayexî xistûwete ser koy nûsrawekanî pêşûy û be bawerî min xizmetêkî girîngî be ziman û gêranewey Kurdî kirdûwe û rûnakî  bexşîwete nêw dalane tarîkekanî beşêk le mêjûy hawçerxî Kurdistan. Karêkî lem çeşne şayanî destxoşî û pîrozbayiye.

Dirêjey heye..

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.