Heq be dest Talebanî buwe

Hesen QAZÎ nivîsand —

în 4 îlonê 2020 - 23:30

  • Ke wabû heq be dest Talebanî buwe ke dijî peywest bûnî êwe buwe bew desteye.

Sazmanî Înqîlabî u Kurdistan (45)
Beşêk le hevpeyvînî Hemîd Şewket legel Îrec Keşkolî
Awirêk le Bizûtnewey Çepî Êran le nawewe 
Giftugo legel Îrec Keşkolî
Neşirî Baztab. Hawînî 1378 (1999), 567 lapereŞewket: Çi xeberêktan le pêşmergekan pê geyişt?
Keşkolî: Şew nustibûyn ke Talebanî bo xoy wexeberî hênayn û gutî pêşmergekanî tuwanîwyane rêgay paşekşey pêşmergekanî Barzanî bigrin û jimareyekyan lê kûjrawe û 30 kesîşyan lê be yexsîr girtûn. Hêndêkîşyan çek û çol be xenîmet girtbû.
Şewket: Çi maweyek le meqerî Talebanî manewe?
Keşkolî: rojî duwatir Talebanî kobûneweyekî rêk xist pêşmerge kurde Êranîyekanî be ême nasand û ew şeweş ziyafetêkî be îftîxarî hatinî ême berêwe bird. Çend rojêk bû geyiştbûynê ke Talebanî gutî jimareyek pêşmergey Kurdî Êranî ke le şer be dijî hêze dewletîyekanî Êran şikawin, le nawçey Babecanî yewe hatûne Helebce. Helebce teqrîben rûberûy nawçey Tewêle û Biyare û Merîwane. Talebanî pêşniyarî kird çend kesêkman biçîne wênderê û ewan rêk bixeyn. Fikrî Talebanî ewe bû ême yarmetî bikeyn bo ewey ewan xoyan rêk xen.
Şewket: Ew pêşnyaretan pejrand?
Keşkolî: Belê, bîrman lê kirdewe ewe helkewtêkî baş e ta dest bikeyn be rêk xistinyan. Her boye Siyaweş Parsanejad û 'Elî Sadiqî man nard bo Helebce. Be hatinî ême bo meqerî Talebanî, jimareyek le lawanî Kurdî endamî partî dêmokratîş ke lewê dejyan û hogirî meseley siyasî bûn, le dewrî ême ko bûnewe û be Farsîyekî şeq û şirî ke heyanbû, sebaret be kêşey siyasî û barudoxî nawneteweyî destyan kird be giftugo. Zoryan dil pêwe bû ême ke le Urûpa ra hatûyn û le meseley siyasî û têorîman dezanî şit fêr bin. Celal Talebanî teşwîqî dekirdin û be hemû şêweyek deywîst le ême nizîk binewe û şit fêr bin.
Şewket: Pêkêşîyekey le ber çi bû?
Keşkolî: Zorbey ew cewananey ke le meqerî Talebanî bûn, meyl û sozî çepîyan hebû, belam xwêndewarî û zanyarîyan hênde nebû. Talebanî pêy xoş bû bûnî ême lewê bibête hoy geşe kirdinî wuşyarî ewan û rewtî çep be hêz bibê.
Şewket: Le meqerî Talebanî îdî le rûy hêminîyewe le metirisî da nebûn?
Keşkolî: Talebanî pêy wa bû dûr nîye le naw deste pêşmergekanî Kurdî Êranî da casûs hebê. Her boye, legel eweşda ke êmey teşwîq dekrid karyan legel bikeyn û yarmetîyan bideyn bo amadeyî û rêkxistinyan, belam layenî îhtyatîşî reçaw dekrid. Deygut be hîç cur le çadrî pêşmergekanî Kurdî Êranî da nenûyn, çunke agay be serewe bû ke şitêk rû neda. Ca boye çûbayne her cêgayek şewane degeraynewe meqerrî Talebanî.
Şewket: Le têkhelçûnî nîzamîş da beşdarîtan dekrid?
Keşkolî: Her le seretawe çekî modêrn û hêndêk tifengî kilaşnîkofyan daynê û cilubergî Kurdiyan bo dirûyn. Lewêş, dîsan sereray ew hemuwe rahatine 'eskerîye, Talebanî pêşniyarî pê kirdîn legel rahatine 'eskerîyekanî ewanîş aşna bîn. Çend kesêkî kirde berpirsyarî ew kare bo ewey le rûy nîzamîyewe ême sebaret be nawçe aşna biken. Pêkêşî ême ewe bû herçî zûtir legel yekêk le destekanî pêşmergekanî Kurdî Êranî biçîne nawçeyek be nawî Qeladizê ke le nizîk xakî Êran bû. Talebanî dijayetî dekrid û deygut hêşta debê zanyarî ziyatir ko keynewe. Duwacar desteyekî pêşmergey Kurdî Êranî ke le xakî Êranewe paşekşey kird bû bo meqerî Talebanî û pêwendî legel ême hebû çuwe Qeladzê. Sê roj duwatir xeberman bo hat kesêk be nawî Fuad ke endamî desteke û casûsî rêjîmî Şa bû, kak Kawe berpirsî destekey kuştuwe û helatuwe.
Şewket: Ke wabû heq be dest Talebanî buwe ke dijî peywest bûnî êwe buwe bew desteye.
Keşkolî: Eger çûbayn, renge hemûman kûjrabayn
Şewket: Duway ew rûdawe çitan kird?
Keşkolî: Teqrîben mawey sal û nîwêk lewê maynewe.
Şewket: Ew hemû maweye lewê manewe?
Keşkolî: Hêndêkan kemtir manewe û geranewe û hêndêkan, lewane min tewaw ew maweye lewê maynewe.
Şewket: Lew maweye da çitan dekrid?
Keşkolî: Lêde û biro bû. Rahênaman dekrid, kitêbman dexwêndewe û Kurdî fêr debûyn û meseley siyasî û têorîman fêrî lawanî Kurd û pêşmege Kurde Êranîyekan dekrid. Car carîş deçûyne naw xakî Êran û degeraynewe.
Şewket: Ke wabê ziyatir xerîkî xo derbaz kirdin bûn ta şer?
Keşkolî: Rastîyekey ewe bû ke le destrageyiştin be amancman bo damezrandinî pêgey şorişgêrane le naw xakî Kurdistanî Êran tûşî şikan hatibûyn û bizûtnewey Kurdistanîş şikabû, renge bikrê bilêyn le rûyekewe hêndêk serkewtîn û ewîş ewey ke tuwanîman xwêndewarî fêrî hêndêk le cewananî Kurd bikeyn.
Şewket: Xwêndewarî xwêndnewe û nûsîn?
Keşkolî: Na, xwêndewarî siyasî
Şewket: Êwe be hîway peywest bûn be xebatî çekdarane le Kurdistanî Êran û egerî perepêdanî çûne nawçe û her geyiştne ewê, ew xebate be kûjranî Simayîl Şerîfzade û yaranî be kirdewe tewaw bibû.
Keşkolî: A waye, raste.Dirêjey heye…


Wêne: Îrec Keşkolî (Kak Ismaîl) u Siyamek Mueyîdzade (Kak Sefa) kesî duheme u sêyem le çepewe, le nizîk Bekreco.

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2020 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.