Hêndêk boçûn le ser kitêbî Sazmanî Inqîlabî u Kurdistan (215)

Hesen QAZÎ nivîsand —

Şemî 23 Adar 2024 - 00:57

Wituwêj legel kak Mihemed Xakî le Radyo Diyalog sebaret be kitêbî "Sazmanî Înqîlabî û Kurdistan" [4]

1-î Marsî 2021

Ca bew şêweye ew pêwendîye durust debê û Smayîl Şerîfzade be rêgay ew namane ra radegeyênê delê eger Sazmanî Inqîlabî pêyan xoş bê legel ême pêwendî bigrin detuwanin ew pêwendîye le rêgay dostan û nizîkan û endamanî ser be cema'etî Celal Talebanî Legel ême bigrin. Mebest leweş eweye ke ewdemî mam Celal, rehmetî Celal Talebanî le serokayetî Partî Dêmokratî Kurdistan da bû, ew û Birayim Ehmed le corêk kêşe û alozî çekdarane da bûn legel rêberayetî Barzanî û le Bekreco û Helebce damezira bûn û diyar e legel hukûmetî nawendî Iraqîş pêwendîyekî dostaneyan hebû. Smayîl delê be rêgay ewanda detuwanin pêwendîman legell biken û wa debê ke Kurişî Laşayî sefer deka bo Bêrlîn û le Bêrllîn çawî be rehmetî Dr. Kemal Fuad dekewê, ke Dr. Kemall Fuadîş yekêke le kadrekanî zor Konîney siyasî le Kurdistan, le hemû beşekanî Kurdistan.  

Dr. Kemall hêndêk qerarumedarî bo dadenê û duway maweyek Dr.Kurişî Laşayî heldestê deçête Bexda û le Bexda çawî be mam Celal dekewê.  Diyare mam Celal û ewaneş berêy deken bo Kurdistan le rêgay qaçaxçî ra kesêk be nawî Qale Tegeranî û deçê û xoy degeyênête lay pêşmergekanî Komîtey Şorişgêrî Hîzbî Dêmokratî Kurdistan le wane Simayîl Şerîfzade debînê,  mela Aware debînê, 'Ebdulay Mu'înî debînê, Mîne Şem debînê, Hemedemînî Sîracî debînê û le tewawî ew maweyeyda ke lewê buwe le cewle û geştî pêşmergekanî Komîtey Şorişgêrî Hîzbî Dêmokratî Kurdistan da beşdarî deka.  De 'eynî halîş da berdewam debê le ser alugorî fikrî Legelyan û paşan Simayîl û rêberayetî Komîtey Şorişgêr lew serubende da; dezanî ke delêyn rêberayetî Komîtey Şorişgêr be me'nay ewe nîye ke ewane yekdest bûn çunke wekû grûpêkî partîzanî dabir dabirîş bûn duwatir boman derdekewê ke ew komîteye le barî fikrîyewe yekdest nebûwe. Yanî le haletî qewam girtin û geyiştin be yekêtîyekî fikrî da bûwe lew serubendî da. Her çonêk bê Simayîl û hawrêyanî dawa le Laşayî deken ewan zor niyazyan heye be piştîwanî me'newî be taybetî û dawa deken eger bikrê Sazmanî Inqîlabî be şêweyekî çalaktir beşdar bê lew herekete çekdarîye da ke le Kurdistan, le Rojhelatî Kurdistan heye. 

Kurişî Laşayîş ke degerêtewe Urûpa raportekey sebaret bew sefere deda be baqî endamanî serkirdayetî rêkxirawekeyan û duwaye ewan biryar deden hemû rêberayetîyekeyan bigwêznewe bo Rojhelatî Kurdistan diyare têzî " kanûnî serheldaw " ewe modêlêkî Kûbayiye, belam ewan ew demî leber ewey baweryan be ramanî Maotsê Tung buwe pêyan wabuwe ke le rêgay dêhatewe dekrê şarekan gemaro bidrên û menteqey Kurdistanîş leber ewey ke pêşîneyekî zor dûr û dirêjî siyasî hebuûwe, pêşîneyekî hebûwe ke komelanî xelik lewê piştîwanyan kirdûwe le xebat û mubarezatî dijî rêjîmî nawendî pêyan wa bûwe ke nawçeyekî zor munasîbe bo ewey lew pênawe da kar biken. 

Belam şitêkîş zor zor girîng e lêre da ewan helbijardin û hatinyan bo nawçey Kurdistan de rastîda le ser binemay îsarêk bûwe ke heyan buûwe lemer gelî Kurd. Çunke ew kesaney ke le rêberî Sazmanî Inqîlabî Hîzbî Tûdey Iran da bûn hemû îmkanatî zor berzî şexsîyan hebûwe bo numûne têkoşerêk wekû nemir 'Elî Sadqî (kak Ibrahîm) ustadî fîzîkî etomî bûwe Le zankoyekî Parîs, yan Dr. Kuruş Laşayî boxoy tebîb bûwe.  Dr. Siyaweş Parsanejad tebîb bûwe, Xursew Sefayî arşîtêkt bûwe yanî hemûyan be corêk le rûy profîsyon û pîşewe îmkanatî şexsîyan zor bûwe belam hazir bûn biçin be îsarewe le Kurdistan xizmet biken u duway ewey Kuriş Laşayî ew belêneyan dedatê degerêtewe Urûpa û ewcareke duway rawêj le rêberî da hemû degene ew netîceye ke biçne Kurdistan.Lew serubendî da sefîrî Iraq le Rom, le Italiya kesêkî Kurd bûwe be nawî Teha Muhêydîn ke ser be Partî Dêmokratî Kurdistan cema'etî mektebî siyasî bûwe wate Birayim Ehmed û mam Celal û ewan, ke lew pêwendîye da le Italiya bo nimûne Xursew Sefayî yan Kak Qubad, ke dwaye degerêynewe serî ke Qubad Talebanî be nêwî wî kirawe ke dostayetî legel wî hebûwe legel Teha Muhêydîn u ew rêga hasanîyan bo deka.  Vîza deda be hemûyan u deçin bo  Estenbûl û lewêrra degene Bexda û diyare de pêwendîşda bûn legel mam Celal û hawrêyanî xeberyan debê ke ew grûpe dên. Paş ewey grûpeke degene Bexda qerar deden ke be dû deste biçin bo Kurdistan ew demî endamanî mektebî siyasî Partî Dêmokratî Kurdistan Elî 'Eskerî û 'Umer Mistefa le Kerkûk meqeryan debê ca boye ta Kerkûk zor be hasanî û be rahetî deçin û şewê mîwanî 'Elî 'Eskerî debin ke le kitêbeke da dû sêyekyan basî ew dîdareyan kirdûwe. Diyar e lew serubende da şer hebû le nêwan mektebî siyasî Partî Dêmokratî Kurdistan û Partî Dêmokratî ser be rêberayetî Barzanî boye rêgakan zor emin nebûn ca katêk le Kerkûk ra deyanewe biçin bo meqerî mam Celal le Bekreco le rêga tûşî têkhelçûnî çekdarî debin û be hezar halehal ewane necatyan debê degene Bekreco belam ew pêşmerganey ke wekû heres, wekû nîgheban le Kerkûkewe legelyan bûn lew têkhelçûne da dekûjrên û duwatrîş wextêk ewane degene lay mam Celal ew hêzêkî gewrey pêşmerge denêrê bo ewey ew pêşmerganey ke muhasere kirawin necat biden belam ewe diyare cê becê nabê û ewanîş jimareyek le layenekey dîke bê kelik deken. Ew biraderaney Sazmanî Înqîlabî lew rûdawe zor mute-esîr debin hatûn bo yarmetî Kurdistan û bew şêweye yekem tecrubeyan awa tal debê belam şitêkî ke sê kesyan le kitêbekanyan da amajey pê deken leserexoyî û şekîbayî mam Celal e lew bareyewe. 

Ewan zor Zor narehet bûn belam mam Celal ewe we rûy xoy nahênê û be dilî awalewe qubûlî kirdûwe.Şitêkî trajîkî dîkey ke lew deme da rû deda cige lew rûdawe nagewar û naxoşey ke nîşaney şerî xoxorî Kurdîye ewîş eweye wextêk ewan degene Bexda ew heyete ke nizîkey de nefer bûn lewê dezanin ke durust rojêk yan dû roj duway ewey ke Laşayî Simayîlî Şerîfzade û 'Ebdulay Mu'înî û ewanî becê hêştûwe ewan yek be duway yek da le têkhelçûnda kûjrawin.  

dirêjey heye...

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.