Hêndêk boçûn le ser kitêbî Sazmanî Inqîlabî u Kurdistan (214)

Hesen QAZÎ nivîsand —

Şemî 16 Adar 2024 - 00:10

Wituwêj legel kak Mihemed Xakî le Radyo Diyalog sebaret be kitêbî "Sazmanî Înqîlabî û Kurdistan" [3]

1-î Marsî 2021

Ca lew Muxeyelewe, lew nuxte 'ezîmetewe ewan baweryan bewe bû ke rêberî debê biçêtewe Iranê û le Iranê kar bika û duway ewey ke legell hîzbî tûde neyantwanî Bgene xallêkî ewto ke bikrê hawkarîyekanyan berdewam ken wirde wirde destyan kird be corêk dabrran le hîzbî tûde ew cewanane û yekem car le sallî1964, be taybetîş ew têkoşeraney ke zyatir le allamnî rojawa bûn wekû kurş alşayî, Mêhdî taranî, Muhsîn Rîzwanî ke le îngilîstan bû, wekû 'Elî Sadqî,Xursewî Sefayî, wekû îrecî keşkollî, 'etay keşkollî ewane sazmanî înqyalbîyan pêk hêna û destyan kird be çaalkî syasî le Ewrûpa û ew demî le maweyekî zor kurt da konfêdrasyon bûbe gewretrîn û behêztirîn sazmanî xwêndkarî. Konfêdrasyon her be tenê ser be rêkixraweyekî syasî nebû, bellkû endamanî hemû rêkixrawe siyasîyekanî têda bû û çaalkîye aşkrakanyan dewêda dekrid. Sazmanî îqyalnî duway Mawyek ke le çalakîyekanî têperrîbû dezanîn ke le başûrî êran le naw 'eşîretî

Qeşqayî da helltezîneweyek, mubarezeyek be djî rêjmitî şahenşahî destî pêkrid û kesêk be nawî behmenî qeşqayî le îngilîstanewe çuwewe û rêberî ew xebatey be destewe girt û sazmanî înqyalbîş ew heley qostewe û leber ewey keşkolî û îrecî keşkolî box ke dû le têkoşeranyan 'etayoyan ser be 'eşîretî qeşqayî bûn ewanîş çûnewe cinûbu lewê beşdaryan kird lew Herrekete da. Herçend dway maweyek rêjîmî nawendî û errteşî êran twanyan ew herrekete serkut ken behmen î qeşqayî yan ê'dam kird û dwatir ke 'eta û îrec Bzûtin û raportekanyan sebaret be gerranewe derewey walltewey cnûb le organekanî sazmanî înqyalbîda ballu kranewe ewe buwe hoy saz bûnî dûberekî le Rêkixraweke da. Ştêkî dîkeş debê bas bkeyn ke dû le endamanî esllî û Endamêkî rawêjkarî komîtey nawendî hîzbî tûde êran ke ew demî danîştûy Urrûpay rojheallt bûn ewaneş legell sazmanî înqyalbî kewtin û sazmanî Înqyalbî rêgayekî dozîyewe û pasportî bo peyda kirdin û hînanî bo allamnî rojawa û dû kes leendamanyan le ber ewey destyan dewkare da bû le alyen polîsî Allamnî şerqîyewe gîran mhakeme û zîndanîkran. Her çonêk bê ew sêrrêbere Qasmî, frûten û sexayîhatne urrûpay rojawa û legell sazmanî înqyalbî Destyan kird be hawkarî beallm paş maweyek leber ewey zorbey rêberayetî sazmanî

Înqyalbî pêyan wa bû ewane her be rbey konî depêwn dway maweyek ewaneş le Sazmanî îqyalbî dabrran û legell sazmanêkî dîke kewtin be nawî sazmanî tûfan . Sazmanî înqyalbîş dway têkçûnî bzûtnewey cnûb û dway çûnyan bo Kurdistan  û hatneweyan bo urrûpa dîsan înşî'abêk lesazmanî înqyalbîda rûy da û beşêk le kadrekanî ke le seretawe le damezrêneranî sazmanî înqyalbî bûn le sazmanî Înqyalbî cwê bûnewe û be nêwî " kadrekan " denarsan û kesî narsaw de nêw ewanda Bo mnûne mêhdî taranî bû û le urrûpay rojawa ewan destyan kird be karî fikrî û ballu kirdnewey bîrî markisîzm–lênînîzm û wergêrranî berheme kanî gewregewranî Markisîst. Û bew şêweye le naw konfêdrasyonîşda corêk bşêwênî le naw hêze Çepekanda peyda bû, bew dabrraney ke kadrekan de sazmanî înqyalbîda kirdyan.

Xakî: zor spas kak hesen gyan. Kak hesen çon bûke sazmanî înqyalbî hat bo Kurdistan, aya be pêy ew tîwrîyey ke bûyan debê le dêhatewe şar Muhasere bkeyn, eme buwe hoy ewe ya pêwendî nzîkyan legell bzûtnewey Kurdistan çi le rojheallt û çi le başûr bû? Be taybetî dême ser sallekanî46û 47. Çon bû Kurdistanyan hellbjard?

Qazî: bellê, 'erzî bray xom bkem ew cûrey ke heta êsta zandrawe dyar e

Sazmanî înqyalbî ke pêk hatbû sempatîzan yan endamî kurdî hebû bomnûne le Utrîş rehmetî Mistefay Nûranî , Seyd Mistefay nûranî ke pêm wa bê endamî Sazmanî înqalbî buwe yan şehîd sealhî Şemsî Burhan ewane dew serubendane da ke ewherrekete deyuyist dest pê bika le Rojhelatî Kurdistan hawînê ke be sefer deçnewe bo walat û duwaye degerrênewe bo Ewrûpa ew meseleye bas deken ca boye min ew meseleyem hêştuwetewe yanî be qet'î basm nekirduwe ke aya ewe Seyd mistefay nûranî buwe yan sealhedînî şemsî burhan ke le pêşda ew Pêwendîyey drustkirduwe? Çunkû lew bareyewe rîwayetî cor be cor heye bo wêne Muhsîn Rizwanî ke êstaş mawe û le seran û le damezrêneranî serekî Sazmanî înqyalbî buwe dellê ême ew îrtîbateman be rêgay sealhî Şemsî Burhandapêk hênawe beallm Kurdekanî xoman zyatir basî Seyd Mistefay Nûranî deken. Der her hall ewe alyekî meseleye. Alyekî dîkeş eweye ke samîlî Şerîfzade le rêgay sindûqêkî postî, adrêsêkî qeall dzê ke têkoşerêkî Kurd destî pêy rageyiştuwe legell yekêk le braderanî xoy le walltî çêkoslowakî ke êsta buwete dû wallt, deyixwênd be nêwî kak Mihemedî Muhtedî le pêwendî Nameyîda debê, dyare kak Mihemed û kak Samîlle taranîşbeyekewe karî syasîyan kirduwe, be yekewe fe'alîyetyan kirduwe û dostî zor zor nzîk bûn û rehmetî Samîlî Şerîfzade yan meal 'Ezîz Basî ew wez'ey ke le başûr heye, le qealldizê heye, le Kurdistan heye le name da bo kak Mihemed denûsê ewan amadeyyan heye, pêyan xoşe ke legell bzûtnewey çepî êran pêwendî bken , legell bzûtnewî Nwêy komonîstî, ew bzûtnewey ke bllêyn le hîzbî tûde dabrrawe.

dirêjey heye..

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.