Gîranî Dr. Kuriş Laşayi

Hesen QAZÎ nivîsand —

Şemî 28 Tebax 2021 - 02:49

Sazmanî Înqîlabî u Kurdistan (92)

Beşêk le hevpeyvînî hemîd şewket  legel Muhsîn Rîzwanî Awirêk le bizûtnewey çepî  Iran le nawewe, Hemîd  Şewket, Çapî yekem:1384 / 2005 zayînî, Bilaw kerewe: Murtezewî

Şewket: Leber azayewtîyekey bû ke pêt wa bû eger bigîrê teslîm nabê?
Rîzwanî: Le cêda fikrim bo ewe ne deçû. Tenê katêk dîtim hal û rojî hênde xoş nîye dawam lê kird muwafeqet bika emin le ciyat wî biçme Iranê.

Şewket: Basî eweşit legel kird ke halî baş nîye?
Rîzwanî: Na, belam pêm gut, eger manduwe û hewcêy beweye maweyek pişû bida, amadem le ciyat ew biçme Iranê. Tenanet pêm gut, Mehweşîş le Irane, çi baştir ke minîş le Iran bim [mebest le Mehweş, Casimî yek le kadrekanî Sazmanî Înqîlabî û hawserî Muhsîn Rîzwanî ye, amadekar]. Belam Kuriş muwafeqetî nekird, be taybetî ewey ke Perwîz Wa'îzzade wîstibûy hewelê Kuriş bigerêtewe Iran. Renge, le ber ewey pizîşk bû deytuwanî hasantir dêwcameyekî tebî'î bo xoy bidozêtewe, yan le ber pîşekey deytuwanî kelkî hebê. Herçîyek bû, biryarî ême le Bekreco away lê hat ke katêk Wa'îzzade çuwe Iran û damezra, paşmawey kadrî rêberayetîş be pêy teîyd û pê meslehet bûnî wî bgerênewe ke nasînêkî wurdtirî le ser dewruberî nawxoy wulat peyda dekird.

Şewket: Kuriş maweyekî kurtî duway geranewe bo Iran gîra û le wutuwêjêkî  çapemenî û radyo têlêvîzyonî da bîruray rabirdûy xoy we lana û raygeyand ke Sazmanî Înqîlabî le helsengandnekanî da sebaret be helumercî Iran be hele da çuwe û bangewazî êwey kird be bîrurakantan da bênewe. Kardanewey to çi bû le ast ew qisane?
Rîzwanî: Bawerim nedekird. Le duway Parsa Nejad û Nîkxah, ew car hawrêyekî lemêjîne û kon û endamî helkewtûy Sazmanî Înqîlabî peywest bibû be rêjîm û ewe sedemeyek bû ke qerebû nedekrawe.

Şewket: Aya qisekanî hîç gumanêkî le to da pêk nehêna sebaret be durustî yan nadirustî bîr û ramanit?
Rîzwanî: Na çi gumanêk? Çon dekra qiseyek le Rom teîyd bikrê û le Taran berperç bidrêtewe? Ewîş be rêgay mêdyay rêjîm da. Kuriş katêk Nîkxah her ew qisaney kird le rojnamey 'Stare Sorx' [Estêrey sûr] wutarî le dijî nûsî.

Şewket: Kuriş delê dijî ew bîrura û boçûnaney ke Siyaweş Parsanejad le teîydî rêjîm da derî birîbû wutarî nûsî.
Rîzwanî: Pêm waye dijî Nîkxah bû. Belam ferq naka. Ewan her dûkyan her yek qiseyan dekird ewîş ewe bû ke rêformekanî Şa Iranî  rûberûy alugorî cîdî kirduwe.

Şewket: Ke be bawerî êwe, ewe wa nebû.
Rîzwanî: Ewane qisey taze nebûn. Rêjîm îdî'ay dekird Iran rûberûy alugorî berbilaw buwe û ême demangut wa nîye. Qise yeke û nabê be dû û hîç rêformêk nekrawe. Emro debînîn ke le qisekanî Parsanejad, Nîkxah û Laşayî da heqîqetêk hebû. Belam babetî serekî şitêkî dîkeye, bo dena ew katey ke ême bûyne komonîst le ber ew core alugorane bû? Amancî ême sernixûnkirdnewey ew sîstmey bû ke hebû û le ciyat ew dananî sîstimêk ke hêle serekîyekanî bîr û ray Marx, Lênîn û Mao Tsêtungî têda bû be rêformewe ya bê rêform, cige lewe, ew dîktatorî û sereroye siyasîyey ke be ser Iran da zal bû û kemtirîn deretanî ne deda be derbirînî muxalefet le layen komonîstekanewe, bo xoy berhelsitêkî cîdî bû bo ewey îdî'a û şape u gapey rêjîm biselmê. Şêwey berêweçûnî ew wutuwêje radyo têlêvîzyonîyane ke fezay xinkêner û fermayîşî  teîyd dekird, kartêkerî ewanî be çaw bîruray giştî û le naw opozîsyonî derewey wulat da dekirde bilqî ser aw.

Şewket: Êwe geyiştne çi akamêk?
Rîzwanî: Nûsîman ew karey Kuriş çokdadane. Helbet lawazî derûnî û zemîney madîş dewryan hebû, çunke xoy le şoriş ziyatir, xoş dewîst û Sazmanî Itîla'at û Emnîyetî wulatîş (Sawak) be wey dezanî.

Şewket: Dekra şorişigêr bê, belam tabî eşkence nehênê
Rîzwanî: Ke wabû debû le duway wutuwêjeke da çend wuşey nûsîba û bî gutba bergey eşkencey negirtuwe. Çawerwan dekra le wez'êkî awa da 48 se'at xo rabigrê.

Şewket: Kuriş pêy waye ziyatir le 48 se'at xoy ragirtuwe 
Rîzwanî: Ême le naw xoman da biryarêkî ewtoman nebû. Qisey ême ewe bû, bêtû tûşî wez'êkî wa bêyn debê ta duwa henase xoman rabigrîn. Le cêda bo dena dekra be Kuriş yan her hawrêyekî dîkey ke deçûwe Iran, bigutrê eger gîray 48 se'at xot ragire û duwaye eger berget negrit, teslîm be? Qisey wa sûkayetî bû,

Şewket: Hewcê nebû ewe be Kuriş bilên. Debû wek pirênsîpêkî giştî ewetan gutba.
Rîzwanî: Ême le naw sazman da pesindkirawêkî ewtoman nebû lemer ewey ew hawrêyaney ke degîrên debê 48 se'at xoyan rabigrin û duwaye mafî xoyane bîrurayan bigorin yan zanyarîyekanyan le ber dest dujmin nên. Qisey ême xoragrî bû ta duwayî.

Şewket: Belam tecrube deyselmênê ke biryarêkî awa waq'bînane nîye û zor car rûy dabû ke şorişgêran le jêr eşkence da teslîm bûbin. Ew derfete 24 se'ate yan 48 se'atey ke basî lêwe kira lew bareweye ke xelkî dî bituwanin belgey hîzbî û riçey teşkîlatî le naw berin û xoyan le metirsî rizgar ken. Êwe bew biryare wuluntarîstîye, jiyanî xelkî dîketan dexiste metrisîyewe.
Rîzwanî: Qisey ême ewe bû, leber tundutîjîyekî ke Sawak le katî lêprisînewe da deykird her ke zanît hawrêyekyan girtuwe, debû way danêy ke zanyarîyekanî dedrikênê. Ke wabû destbecê hemû şitêkit degorî. Lewaneye hawrêyanî nawxo hêndêk biryarî wurdtirîşyan bûbê ke min lêyan agadar nîm. Belam ewey to deylêy beşêke le pirsyarêkî giştîtir û ewîş eweye ke çîrokî kesêkî wek Kuriş çi bû? Ême demangut qisekanî le mêdyay rêjîm da û peywestbûnî be rêjîm leber ewe nîye bîruray gorîwe belkû le ber eşkence ye.

Dirêjey heye ….              

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.