Dewletî 'Êraq destî kird be hawkarî legel Barzanî

Hesen QAZÎ nivîsand —

în 16 Çiriyê 2020 - 23:00

Sazmanî Înqîlabî u Kurdistan(50)
Beşêk le hevpeyvînî Hemîd Şewket legel Îrec Keşkolî
Awirêk le Bizûtnewey Çepî Êran le nawewe
Giftugo legel Îrec Keşkolî
Neşirî Baztab. Hawînî 1378 (1999), 567 lapere

Şewket: Boçî?
Keşkolî: Çend roj ber le birîndarbûnî ême, Qadir Şerîf endamî Hîzbî Dêmokrratî Kurdistanî Êran û berpirsî pêşmergekanî nawçey Bekreco, le awdestî mizgewtêk le şarî Silêmanî, be narincok têror kira bû. Birîndarbûnî ême û têrorî Qadir Şerîf ew şikey le Talebanî da wurûjand bû ke Sawak destî lew kare daye.
Duway ew rûdawe, Talebanî bo agadarî ziyatir le destey ême, jimareyek pêşmergey narde Helebce ta agadarî biken le 'Elî Sadiqî û Siyaweş Parsanejad ke lewê dejyan. Helbet le Helebce hêzî parastinî kafî hebû, belam Talebanî deywîst le hemû rûyekewe dilnya bê ke rûdawêkî naxoş bo hawrrêyanî ême neyete gorê.
Şewket: Çarenûsî ew gencey ke gulekey le dest derçû bû çî be ser hat?
Keşkolî: Goya dû hewtûyek le zîndan da bibû wîstbûyan be eşkence weqisey bênin be nawbijîwanî min û Siyamek Mueyîdzade ke be dilniyayewe demanzanî bê gunahe azad kira.
Şewket: Pêştir amajet pê kird ke Talebanî hestî dekrid lewaneye dewletî 'Êraq helwêstî xoy bigorê û dest bika be hawkarî legel destey Barzanî. Kardanewey ew helwêst gorîne le ser êwe çi debû?
Keşkolî: Ewe rûy da û dewletî 'Êraq destî kird be hawkarî legel Barzanî. Îdî lew serubendî da hawrêyanî ême royiştibûn û tenê min, Siyamek Mueyîdzade û Xusrew Sefayî ke le Bexda bû, mabûynewe. Barudoxî 'Êraq ta ew cêyey ke degerayewe ser kêşey Kurdekan, îtir be tewawî gora. Dewletî 'Êraq meqerî Talebanî gemaro da û daway lê kirdin çekekanyan danên û biyandenewe.
Şewket: Hîç têkhelçûnî nîzamîş rûy da?
Keşkolî: Na têkhelçûn neqewma; belam rûn bû ke Talebanî cige lewey ke teslîm bê hîç çareyekî nebû. Helbet be rêzewe legelî cûlanewe û neyan girt. Talebanî legel jmareyek le kesanî nizîkî xoy hate Bexda û duwacar naçar bû legel Barzanî dest bika be giftugo ke dewletî 'Êraq piştîwanî lê dekrid û helumercî ke Barzanî day denê bipejrênê bo ewey bituwanê eman werbigrê.
Şewket: Ew helumercane çi bûn?
Keşkolî: Şertî eslî ewe bû ke Partîy Dêmokratî Kurdistanî 'Êraq
[mebest Partî Şorişgêrrane, H.Q.] helweşênin û pêşmergekan biçne nawçey Barzanî û be kirdewe teslîm bin. Ew hengawe ke be manay çekkirdnî destey Talebanî bû maweyek duwatir encam dira.
Şewket: Lew maweye da to û Mueyîdzade, legell Xesrew Sefayî le Bexda bûn.
Keşkollî: Ême hatîne Bexda û lewê legell felestînîyekan le pêwendî da bûyn. Ewe serubendêke ke Teymûr Bextyar le Bexda bû.
Şewket: Pêwendîtan legellî hebû?
Keşkollî: Na pêwendîman legellî nebû. Bellam le rêgay kurdekanî destey tallebanîyewe ke le Bexda bûn, xeberî çalakîyekanîman debîst.
Şewket: Ew çalakîyane çi bûn?
Keşkollî: Dewlletî 'Êrraq zorî hîsab le ser dekrid û hemîşe legell Hesen Elbekir û Sedam Husên le pêwendî da bû. Degutra rêberranî 'Êrraq tenanet sebaret be karubare nawxoyyekanî wullatîş pris û ray pê deken. Le koşkî Melîk Feysell padşay pêşûy 'Êrraq şwênêkyan bo dyarî kirdbû û dekrê bgutrê ke hîç êranîyek be qed wî cêgay rêz û îhtîrramî rêberanî 'Êrraq nebû. Le hemû cêyek basî ewe bû ke Teymûrî Bextîyar deyewê le Êran kudeta bka.
Şewket: Bextyar legell kam le deste opozîsyone êranîyekan le Bexda pêwendî hebû?
Keşkollî: Ew legell Hîzbî Tûde hêndêk qewl û qerarî danabû.
Şewket: Le ser çi bnemayek?
Keşkollî: Le ser ew bnemayey ke nwênerî Hîzbî Tûdey Êran bête 'Êrraq û pêwendî pêwe bka û zemîney hawkarî hawbeş hellsengênin. 'Ebbas Şehriyarî, nwênerî Hîzbî Tûde le Êran bew boneyewe hate Bexda. Hellbet gişt ew karane be nhênî dekran.
Şewket: Mebestit 'Ebbas Şehriyarî ye ke be merdî hezar rû nawbangî bllaw buwewe?
Keşkollî: 'Ebbas Şehriyarî grîngitrîn 'unsurî Hîzbî Tûde bû le Êran ke le bnawanewe hawkarî hebû legell Sawak û deyewîst be byanûyek hemû endamanî komîtey nawendî Hîzbî Tûdey Êran le Ellmanî Rojhellatewe bkêşête Êran û be girtinyan da. Tewawî rêkxistinî nhênî Hîzbî Tûde, lewane le Xûzistan û Îsfehan le dest wî da bû. Şehriyarî çendîn jmare rojnamey nhênîşî be nawî 'şifq srix' (şebeqî sûr) bllaw kirdewe. Hemû karekanî Hîzbî Tûde le Êran be dest wî bû û maweyek dwatir le layen sazmanî çrîke fîdayyekanî gel wek 'unsurêkî Sawak nasrayewe û têrror kra.
Şewket: Amajet pê kird êwe zanyarî xotan sebaret be çlonayetî çalakîyekanî Bextyar le 'Êrraq, le rêgay destey tallebanî yewe be dest dehêna. Ewan ew zanyarîyaneyan le kwê dest dekewt?
Keşkollî: Le naw heresekanî Teymûrî Bextyar da, cige le jmareyek êranî û 'êrraqî, hêndêkêş kurdî 'êrraqî hebûn. Pêm waye Tallebanî zanyarîyekanî xoy le rêgay ewanewe wedest dehêna.
Şewket: Bextyar le 'Êrraq legell radmenêş, skirtêrî yekemî Hîzbî Tûdey Êranîş pêwendî girt.

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2020 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.