Çûnî hawrêyanman bo Kurdistan


Hesen QAZÎ nivîsand —

Şemî 18 Îlon 2021 - 03:59

Sazmanî Înqîlabî u Kurdistan(94)


Beşêk le hevpeyvînî Hemîd Şewket legel Muhsîn Rîzwanî
Awirêk le bizûtnewey çepî Iran le nawewe, Hemîd Şewket, çapî yekem: 1384 / 2005 zayînî


Bilaw kerewe: MurtezewîŞewket: Aya ewe raste ke lem nameye da gutbûy amadeye eger sazman dadgeyek pêkbênê, bergirî le xoy bika.
Rîzwanî: Ew le namekey da ew pinkteşî hênabuwe gorê.

Şewket: Pêt waye bo pêşnyarêkî ewtoy dekird?
Rîzwanî: Renge pêy wa bûbê ême le bîrî tole sendnewe dayn û lewaneye sedemeyekî pê bgeyênîn.Renge pêy wa bûbê beşdarî kirdnî le dadgeyekî awa da yarmetî deka be rûn bûnewey rastîyekan û core parêzbendiyekî bo saz deka û renge ewîş wekû zor kesan le berayekanî şoriş da pêy wa bûwe ke ême zor behêzîn. Renge be şêweyekîş le kirdewey xoy peşîman bibuwewe.

Şewket: Hîç wulamt dayewe bew nameye?
Rîzwanî: Wulamêk nebû bîdemewe. Ême rêgaman le yekdî cwê bibuwewe. Tenê peyamim bo nard nameket geyişt, memnûnim.

Şewket: Boçî dîdart legel nekrid û çawit pêy nekewit?
Rîzwanî: Îtir şoriş kira bû û kat nebû bo ew core dîdarane

Şewket: Eto pêştir amajet pê kird ke le geranewey Iran da dîdarêkit hebûwe legel Reza Radmenêş.
[Radmenêş be salan sikirtêrî yekemî komîtey nawendî Hîzbî Tûdey Iran bû, duway alugorekanî Iran serdanî Iranî kird û nizîkey şeş mang lewê mayewe, dîsan gerayewe Almanî Rojhelat û le 13-î Fêvrîyey 1984 le temenî 78 salî da le nexoşxaneyekî Bêrlînî Rojhelat serî nayewe; amadekar] Bo dîdar û çaw be Reza Radmenêş kewtin, rêberî pêşûy Hîzbî Tûde kat hebû, belam bo Kuriş, yar û hawrêy kon kat nebû? Tenanet le ber bepirsyarîş [kinckawî] bûbê debû ewit dîtba û zanîbat boçûnî çîye. Soraxêkit kirdba le hestî û ew rencey kêşabûy. Ewîş be şêweyek beşî be şorişewe bû. Çi ew katey ke le pênaw rûxandinî rêjîmî seltenet da hengawî denawe û çi ew katey ke wîstî bî parêzê.
Rîzwanî: Kuriş bo min tewaw bibû.

Şewket: Êsta bêyne ser siyasetekanî Hîzbî Rencberan. Êwe be salanî sal piştîwanî le xelkî Kurdistantan kirdbû be yek le rehende serekîyekanî siyasetî xotan û le cêda nawî Sazmanî Inqîlabî be bizûtnewey gelî kurdewe girê dirabû. Belam le duway şoriş, katêk ke naaramîyekan le Kurdistan bilaw buwewe û kar geyişte rûberû bûnewey aşkiray Cimhûrî Îslamî û Kurdekan, êwe siyasetêkî dûfaqîtan weber girt û hem le naltan da û hem le bizmar.
Rîzwanî: Katêk Ayetula Xomeynî le mangî Gelawêjî1358 [Ûtî 1979] fermanî pelamar bo ser Kurdistanî der kird, îdî ême debû tê bigeyn karekeman heleye û debê siyasetman bigorîn. Kemterxemî û wexran lew bareyewe xetayekî gewre bû ke sedemeyekî cîdî le naw û 'êtîbarî ême da, çunke siyasetekeman nek her pasaw nededra, belkû legel mêjû û pêşîney piştîwanî ême le bizûtnewey gelî Kurdîş cor nedehatewe. Ême yekem sazmanî Marksîstî ne kurd bûyn ke ta ew tarîxe le astêkî berbilaw da dozî Kurdistanman le naw bizûtnewey siyasî Iran da hêna gorê û bewe mêjûy ême çi leber ew siyasete û çi leber beşdarî be kirdewey hawrêyanî ême le bizûtnewey Kurdistan da rengêkî sûrî hebû. 

Şewket: Bew helwêstaney ke girttan lem tarîxewe rengeke bû be çi rengêk?
Rîzwanî: Îzin bide. Ême duway maweyek pê dizîlke û wexran û rexne lew rêkixrawaney ke rêberayetî ew bizûtneweyan dekird ke lewê dekra, helwêstî xoman gorî û dîsan destman kirdewe be le serkirdnewe û bergirî le bizûtnewey gelî kurd.

Şewket: Bo ewey radey ew rexne yan xetayey ke amajey pê dekey têbgeyn, pêm xoşe bizanim siyasetî êwe le duway pelamarî hêze nîzamîyekanî Cimhûrî Îslamî bo ser dijberanî rêjêm le Kurdistan rengî çi bû?
Rîzwanî: Ême ziyatir le her sazmanêkî marksîstî dîke le bîst sal ber le şoriş, bergirîman kird le bizûtnewey gelî Kurdistan. Hîç sazmanêkî dîke nabînîyewe ke ta ew endazeye lew pênawe da têkoşa bê. Ême Kuriş [mebest Kuriş Laşayî ye; amadekar] man narde Kurdistan û ew şeş mang pê be pêy grûpî partîzanî Şerîfzade xebatî kird û nawbang û şoretî be hemû cêgayek da bilaw buwewe. Kuriş carêkî dîke legel grûpêk le kadrekan û rêberanî Sazmanî Inqîlabî gerawe Kurdistan û ew car, hem le xebatî çekdarane û hem le yarmetî dermanî be xelkî Kurd beşdarî kird, legel Siyaweş Parsanejad ke ewîş pizişk bû û le Helebce dermangeyekî dayîr kirdbû. Hawrêyanî ême be şêweyekî hemûlayene le xebatêkda ke le gorê da bû beşdar bûn. Ewan rojan ewende sade nebû ke rûnakbîran le Italya û Alman û Emrîkawe dest le hemû şitî xoyan helgrin û biçne Kurdistan.

Şewket: Wekû hêzêkî komonîstî ke pêy waye komele pêşweçuwe sermayedarîyekanîş debê berew pileyekî beriztir le peresendin û pêgeyiştin bçin, çon detantuwanî le hereketêkî 'eşîreyî wekû raperrînî Başûr [mebest le raperrîneke le dewr û berî Şîraz be rêberayetî Behmen Qeşqayî; amadekar] yan ewey le Kurdistan ra debird, bergirî biken? Aya zalbûnî xanî Qeşqayî be ser ew pêwendyaney wa le naw xêleke da hebûn, cêy seretî dan bû be ser ew pêwendîyaney da ke le Taran zal bû?
Rîzwanî: Ême rewtêkî kirêkarî ser be wulatêkî paşkewtû bûyn ke zorbey le werzêran pêk dehat. Qisey ême ewe bû ke le komelî ewto da, hawpeymanî serekî çînî kirêkar werzêrekanin û debê xebatî çekdarane le ladêyekan rêk bixrê ke alqey lawazî dujmin we hîsab dê.

Dirêjey heye …

 

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.