Hêndêk boçûn le ser kitêbî Sazmanî

Hesen QAZÎ nivîsand —

Şemî 17 Sibat 2024 - 00:44

Sazmanî Înqêlabî u Lirdistan (210)

Siaweş Goderzî
3-î Fêvrîyey 2021

Ewaney le nizîkewe aşnay  nûsînekanî kak Hesenî Qazîn be taybet le buwarî mêjûy hawçerxî Kurdistan ewe dezanin ke ew bew sûç û goşe lêl û girê kwêrewanewe xoy xerîk deka ke pêştir kem kes xoyan le qere dawe. Zincîre wutar û saxkirdnewey destxet û fotografî (Komarnasî )komarî kurdistan le rabridûda û êstaş Sazmanî Înqîlbî û Kurdistan Lew nimûne dahêneranen.

Le kitêbî Sazmanî Înqalbî da lanîkem “sê goşeyekî” temawî heldedrêtewe ke le cêda û hawkat kemêk rûnakayî dexrête ser qonaxêkî girîng le xebatî azadîxwazaney kurd le şestekanda girêdiraw be hestanewe u raçenînî çekdarî xetî çirîkî û çepî radîkal. Le goşeyekî em sê goşeda rêberan û kadrekanî Sazmanî Înqalbî helkewtûn girêdiraw be bizûtnewey çepî Iranî. Le goşeyekî dîkeda serheldanî bîrî Maoyistî û be giştî xetî sêy Kurdistanî wek kardaneweyek beranber be dû hîzbî nerîtî dayk, Şîw'î le Iraq û Tûde le Iran û çeqî em hestaneweyeş le Silêmanî û Başûrî Kurdistan. Le goşey sêhemda perde le ser çend lapereyekî şarawe u hêndêkcar nikolî lêkirawî Hîzbî Dêmokrat heldedrêtewe.

Girêdiraw be Komîtey Saxkerewe, Simaylî Şerîfzade, Qadir Şerîf û pêşmergekanî Hîzbî dêmokrat le Bekreco û beserhatî fermande Feqê Husênî Marexanî le Betalyonî Qazî Mihemed.

Le goşey yekemda: Bo yekemcar be şêweyekî pan û por legel rêberanî Sazmanî Înîqlabî be taybet Kuruş Laşayî, Îrec Keşkolî û Muhsîn Rîzwanî aşna debîn. Ewan ew çepe nerîtşikênane bûn le jiyan le Ewrupa destheldegrin û bo amancêkî pîroz û despêkî xebatî çekdarî degerênewe. Eger ême lêkdanewey tîorîkî û praktîkî heley ewan belawe binêyn ke le xoyda mîratî becêamwey paş Çêgwara û Fîdêl Kasirto  u rewtêkî çepî cîhanî penca û şestekan bû, wekîtir ewan le şorişgêre here pakjekan bûn ke bêcge le amancêkî berzî însanî, çi amancêkî dîkeyan nebû.lew songewe webîrhênanewey ew mirove berzane le kitêbêkî nwêda le serdemêkda ke amance îdeal û însanîyekan nek le Kurdistan le pantayî hemû cîhanda kal û kirçtir debin û le paşkeşedan, cêgey rêz û destxoşî kirdine le kak Hesen Qazî û hawkat emegnasî ew beranber be bizûtnewey çep le şestekan le Kurdistan û Iran.

Le goşey duwemda; Le kitêbekedaye dezanîn ewe yekim care ke Kurd le buwarî tîorîk be hoy Sazmanî Înqîlabî legel bîrî Maoyism aşna debê û le piraktîkîşda her Sazmanî Înqîlabîye ke rêgey hîzbî komonîst û adrêsî balwêzxanekanî Çîn nîşanî mam Celal deden. Sazmanî Înqîlabî karîgerî le ser pêgeyiştûy siyasî kadre yekemekanî Komele û Yekyetî wek Newşîrwan Mistefa û Mehmûdî Mela 'Êzet û hîdîke dadenên. Rêberanî Sazmanî Înqîlabî, ewan le zor buwarda bo Kurdekan riçeşikên bûn renge geranewey duwatrî Newşîrwan Mistefa le Vîyenawe bo Kurdistan le heftakan û helgîrsanî şoriş le heman îdealî geranewey rêberanî Sazmanî Înqîlabî le Ewrupawe le şestekanewe serçawey girtbê.

Le goşey sêyemda; Le dûtwêy kitêbî Sazmanî Înqîlabîda le ser jimareyek rûdawî girîngî pêwendîdar be Hîzbî Dêmokrat ziyatir berçaw rûn debîn. Her le songey faktakanî kitêbî Sazmanî Înqîlabî em pirsyarane rastewrast qut debnewe; bo heta êsta rêberanî kon û bîrewerî nûsî hîzbî dêmokrat be rûn û aşkra xoyan le qerey berçawrûnî le ser bûnî ziyatir le 120 pêşmergey hîzbî dêmokrat le Bekreco nedawe? Bo le mêjûy hîzbî dêmokratda basî çûnî Kuruş Laşayî û manewey dû mangî ew le lay Şerîfzade le dîwî Rojhelaltî Kurdistan nekrawe? Bo basî yarmetî û nardinî çekuçol le layen Talebanîyewe bo mela Aware û karîgerî Talebanî le ser Komîtey Saxkerewe be rûnî nekrawe? Bew gutne pirş û bilawaney le ser Sazmanî Înqîlabî ke le yadaştekanî Kerîmî Hîsamî û Hemedemîn Sîracî da helgîrawin û le Kitêbekeda hen dekrê çend akamêkî girîng helêncêndirê . Yekem, be hoy bestiraweyî be hîzbî Tûde u Sovyetî beşêk le rêberanî hîzbî dêmokrat û le nêw ewanda herî berçawyan Kerîmî Hîsamî, dijayetêkî tundî Sazmanî Înqîlabî kirawe u her lew songewe xetêkî reşyan be ser beşêk le mêjûy xoyan û pêşmergekanyan le Bekreco hênawe. Duwem sêberî tiris le mela Mistefay Barzanî le şestekan û heftakan bûwete hoy çewaşekarî le nîşandanî beşêk le mêjûy Hîzbî dêmokrat wek pêçewane nîşandanî kesayetî û bîrubawerî rastîney Simaylî Şerîfzade, têrorî fermandeyekî qaremanî wek Kawe Marexanî le Qeladizê û rêberêkî wek Qadir Şerîf le Silêmanî be destî Sawak û hawkarî û destî Barzanîle piştewey têrorekan. Diyare sêberî mela Mistefa her êstaş be ser rêberanî Hîzbî dêmokratewe be taybetî le dway newedekanîş be hoy bestiraweyî madî be Partî be şêweyek mawe ke hêşta rûdawe mêjûyekanî şestekan wek xoyan çon bûn, bas nekrên. Em kitêbe le xoyda delaqeyekî biçûke bo kiranewe be ser Rastîyekanî ew serdeme û rewînewey tirsêk le mela Mistefa û partî ke le mawey 50 salî rabridûda balî be ser bîrwerî gêrrewe nûsekanî hîzbî dêmokratda kêşawe.

Çend xalêkî serincrakêşî dîke le kitêbekeda:

1-Be birway min beşî here serincrakêş le kitêbekeda ke basî zor nwê û degmenî têdaye wergêranî Çuwar beş le wutuwêjekanî Hemîd Şewkete legel kuruş Laşayî, îrec keşkolî, Mêhdî Têhranî û Muhsîn Rîzwanî ye.

2-Leqawdan û rexnedanî rêberanî duwatrî Hîzbî Rencberan(paşamwekanî Sazmanî Înqîlabî) wek Îrec Keşkolî û Muhsîn Rîzwanî le ast bêdeng bûn le kuştarî Komarî Îsalmî le salekanî seretay şer le Rojhelaltî Kurdistan le Kitêbekeda cêgey serence. Hawkat ew pirsyare lay xwêner durûsit debê ey boçî hîzbêkî Kurdî wek partî dêmokrat ke bo xoy rastewxo beşdarî heman şer û kuştarî Kurdî le Rojhelat kirduwe hêşta nek rexnedanî xoyan nedawe belkû pasawîşî bo dênnewe. Hawkat gerek pêrewanî kongrey Çuwar û Tûdeyî û Ekseryetîyekanîş şîtalêkî baş le kirasî rêberanî hîzbî Rencberan bo xoyan dabidrin.

3-Em kitêbe be gşitî corêk “î'ade” yan geranewey şexsîyete bo Kuruş Laşayî ke zor le cêgey xoydaye. Hawkat le cêda begijdaçûnewey kultûrî çepî nerîtî û betaybetî mîratî hîzbî Tûdeye ke hemû pêwdangêk bo şorişgêrî û naşorişgêrî, xayin û wilatparêzî terazû û helsengandî hîzb bû nek kesayetî rastîney mirovekan. Lêreda le pêşda destxoşî bo Hemîd Şewket û duwatir bo kak Hesenî Qazî bo gêranewey heysîyet û şexsîyet bo Kuruş Laşayî. Hawkat le cêdaye ke awatexwaz bîn le nêw hêzî çep û wilatparêzî Kurdîşda rewtî gêranewey şexsîyete pêşêlkirawekan destipêbka. Dû numûney here berçaw Hêminî şa'îr û nemir Seyd Resûlî Babî gewren. Her lêreda hewcêye amaje bew wutare girîngey 'Ebasî Mîlanî le kitêbekeda le ser mêtodî karî Hemîd Şewket û piştkirdin le dugim, bo gêranewey mêjûy çep le Iranda bikem.

4-wek le dûtwêy kitêbekeda derdekewê bedaxewe mêjû lay kurd zor dûpate u çendpate debêtewe. Hêrşî hawbeşî pêşmergekanî balî melayî û caşekurdekanî (çirîkekan) ser be şa û Sawak bo ser Celalîyekan le nawçey Helebce le kitêbekeda cêgey serince. Hêrişî lew şêweye ke tenya ekterekanî wek Sawak û Sipay Pasdaran û MIT û Îtîl'at gordirawin heta rojî îmroş le lay hêzî Kurdî her mawe u xeyanet û xeyanetkarî her dirêjey heye.

5-Kak Hesenî Qazî karî wergêranî piçir piçirî zorin û her hemû le witarî serbexoda bilaw kirawnetewe.Belkû kitêbî Sazmanî Înqîlabî wek destpêşxerîyekî baş bibête handerêk ke komele witarekanî komarnasîş le çuwarçêwey kitêbêkî serbexoda bilaw bikatewe.

Le kotayîda wêray sipas le kak Hesenî Qazî bo nardinî kitêbeke, her lêreda pêşnyarî xwêndneweyî dekem bo ewaney xwazyarn le kun û qujbinî mêjûy hawçerxî Kurdistan ziyatir bizanin.

Têbînî: yek le bernamekanî Tarawge bîrewerîyekanî Xidir Qadir le dû beşda le dû twêwî kitêbî Sazmanî Înqîlabîda rengî dawetewe. Derxistinî rastîyekanî bizûtnewey 46-47û be taybet be duwadaçûnî beşêk le mêjûy sansorkirawî ew serdeme hêşta le rojevî Tarawge daye. Sipasî her kesêk dekeyn ke lem barewe yarmetîderman bê.

Dirêjey heye…

parvê bike

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Mafên belavkirinê parastî ne.